Pirkimo taisyklės

 • PIRKIMO TAISYKLĖS
  Bendrosios nuostatos
  .
  1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
  2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
  3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę tik juridiniai asmenys.
  4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“

  Asmens duomenų apsauga.
  5. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
  6. Pirkėjas, užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą ar kitą aktualią informaciją.
  7. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog visi pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
  8. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
  9. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

  Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
  10. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
  11. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
  12. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  13. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  14. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

  Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
  15. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  16. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
  17. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu pagal pristatymo tarnybų pateiktus įkainius.
  18. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių (prekyba vykdoma tiek tiesiogiai iš sandėlio/ofiso bei internetu) negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

  Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
  19. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
  20. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
  21. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, atskirai nurodant prekės PVM.
  22. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
  22.1. atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš aptarnaujamų bankų. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
  22.2. atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.
  23. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos .
  24. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes (išskyrus atvejus, kai užsakymas pateikiamas savaitgalio ar švenčių dienomis).
  25. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 (dvi) kalendorines, užsakymas anuliuojamas.

  Prekių pristatymas

  26. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
  27. Pirkėjas gali prekes priimti pats, adresu M. Sleževičiaus g. 7, Vilnius LT-06326, tik gavęs Pardavėjo patvirtinimą el. paštu ar SMS žinute, kad prekės paruoštus atsiėmimui.
  28. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris). 
  29. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
  30. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
  31. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis.
  32. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

  Prekių kokybės, garantijos.
  33. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  34. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  35. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

  Prekių grąžinimas ir keitimas.
  36. Kokybiškos prekės iš Pirkėjo atgal nepriimamos ir į kitas nekeičiamos, arba taikomas 25% administravimo mokestis nuo užsakymo sumos (galioja tik sandėliuojamoms prekėms)
  37. Atskirai, pagal Pirkėjo pageidavimą, užsakytos (nesandėliuojamų spalvų ar modelių) kokybiškos prekės iš Pirkėjo atgal nepriimamos ir į kitas nekeičiamos.
  38. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę (-es), Pirkėjas privalo tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį, bei prekės trūkumus.
  39. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos nedelsiant į kitas arba šalių suderintais
  40. terminais.
  41. Pinigai už nekokybiškas grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą per 10 (dešimt) darbo dienų.
  42. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  42.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  42.2. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės);
  42.3. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
  42.4. ant prekės nėra spaudos ar siuvinėjimo detalių/žymių ir pan;
  42.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
  43. Grąžinamos prekės su prekių grąžinimo prašymu turi būti išsiųstos registruota siunta, išsiųstos per kurjerių tarnybą arba Pirkėjo pristatytos adresu M. Sleževičiaus g. 7, Vilnius LT-06326.
  44. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  45. Sandėliuojamos prekės gali būti keičiamos Pardavėjui ir Pirkėjui susitarus raštu. Prekės keičiamos tik to paties modelio.
  46. Grąžinamų/keičiamų prekių siuntimo/pristatymo išlaidas apmoka pirkėjas. Grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma.

  Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.
  47. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  48. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
  49. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  50. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  51. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  52. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

  Rinkodara ir informacija.
  53. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
  54. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
  55. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
  56. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

  Baigiamosios nuostatos.
  57. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
  58. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.